Back to Top

Vi utför trädfällning och trädgårdstjänster


Välkommen till Ekca AB

Vi utför manuell trädfällning och gallring ,avverkning ,stubbfräsning, vedklyvning på tomter.

Vi utför även skotning ( utkörning träd och grenar) med miniskotare skogsmaskin.

Vi utför också alla trädgårdstjänster och mindre måleri projekt.

Vi hjälper självklart till med snö skottning på vintern, för hand och med snöslunga.